Email liên hệ:

info@systech.com.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 833 1313

IONIZER CHO BUỒNG LÀM SẠCH

IONIZER CHO BUỒNG LÀM SẠCH
IONIZER CHO BUỒNG LÀM SẠCH
IONIZER CHO BUỒNG LÀM SẠCH
IONIZER CHO BUỒNG LÀM SẠCH

Khử tĩnh điện trên quần áo và con người trước khi đi vào phòng sạch. Tăng cường hiệu quả làm sạch bụi so với buồng làm sạch bụi thông thường.Tích hợp sẵn vào đầu thổi của buồng làm sạch. Công nghệ HDC-AC giúp tăng hiệu quả khử tĩnh điện và làm sạch bụi. Đơn giản, dễ dàng lắp đặt.
Model: AIRSHOER IONIZER
Nhà sản xuất: ShiShiDo (JP)

ĐẶC TÍNH

Khử tĩnh điện trên quần áo và con người trước khi đi vào phòng sạch. Tăng cường hiệu quả làm sạch bụi so với buồng làm sạch bụi thông thường.Tích hợp sẵn vào đầu thổi của buồng làm sạch. Công nghệ HDC-AC giúp tăng hiệu quả khử tĩnh điện và làm sạch bụi. Đơn giản, dễ dàng lắp đặt.

ƯU ĐIỂM