Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

ĐÁNH GIÁ AUDIT NHÀ MÁY CHUẨN ANSI/ESD S2020

ĐÁNH GIÁ AUDIT NHÀ MÁY CHUẨN ANSI/ESD S2020
ĐÁNH GIÁ AUDIT NHÀ MÁY CHUẨN ANSI/ESD S2020
ĐÁNH GIÁ AUDIT NHÀ MÁY CHUẨN ANSI/ESD S2020
ĐÁNH GIÁ AUDIT NHÀ MÁY CHUẨN ANSI/ESD S2020

CUNG CẤP DỊCH VỤ- HỖ TRỢ AUDIT ĐÁNH GIÁ CÁC HẠNG MỤC THEO CHUẨN QUỐC TẾ ANSI/ESD S20.20 TRONG NHÀ MÁY
Model: đánh giá nhà máy
Nhà sản xuất: Systech

  1.1    Mục tiêu (Purpose)

  Nhằm cung cấp thông số kỹ thuật kiểm soát ESD tiêu chuẩn, phương pháp đo tiêu chuẩn, thiết bị yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn để thực thi đánh giá và duy trì chương trình kiểm soát ESD tuân thủ định kì.

  To provide standard ESD control specifications, standard measurement methods, and standard specification equipment to perform auditing and maintaining a compliant ESD control program periodically.

  2.2.  Phạm vi (Scope)

  Chương trình đánh giá này được áp dụng vào các quá trình hoạt động sản xuất, lắp ráp, đóng gói, dán nhãn,vận chuyển, kiểm tra trong khu vực EPA… những đối tượng nhạy cảm tĩnh điện có thể bị ảnh hưởng bởi giá trị HBM 100Volts và CDM 200Volts tại xưởng GS-08 nhà máy Sài Gòn STEC.

  The assessment program is applicable to manufacturing, assembly, packaging, labeling, shipping, testing, etc. sensitive objects that can be affected by HBM values of 100Volts and CDM 200Volts at GS-08 workshop at Saigon STEC factory.

  2.3.  Tiêu chuẩn thực thi (Referenced publications)

  Tất cả các thông số tiêu chuẩn yêu cầu và phương pháp đo, thiết bị yêu cầu đề được thực thi theo tiêu chuẩn quốc tế chống tĩnh điện ANSI/ESD S20.20-2014 và TR53.

  All required standard parameters and measurement methods, equipment required are implemented following international antistatic standard ANSI/ESD S20.20-2014 and TR53.

  2.4.  Dịch vụ của SYSTECH

  Hỗ trợ, tư vấn trực tiếp đến khách hàng những tiêu chuẩn, giải pháp ESD thực tế để xây dựng chương trình kiểm soát ESD đạt chuẩn quốc tế ANSI/ESD S20.20

  Support, consulting directly to customer which is standard, ESD solution in reality to build a ESD control program achieved ANSI/ESD S20.20 international standard.

  Trực tiếp AUDIT tại nhà máy, vị trí khách hàng yêu cầu.

  Directly AUDIT at factory as required.


  LIÊN HỆ ĐẾN SYSTECH CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ
  0833831313