Email liên hệ:

info@systech.com.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 833 1313

Thiết bị mô phỏng phóng tĩnh điện - ESD Simulator ESS-S3011A/GT-30RA

Thiết bị mô phỏng phóng tĩnh điện - ESD Simulator ESS-S3011A/GT-30RA
Thiết bị mô phỏng phóng tĩnh điện - ESD Simulator ESS-S3011A/GT-30RA
Thiết bị mô phỏng phóng tĩnh điện - ESD Simulator ESS-S3011A/GT-30RA
Thiết bị mô phỏng phóng tĩnh điện - ESD Simulator ESS-S3011A/GT-30RA
Thiết bị mô phỏng phóng tĩnh điện - ESD Simulator ESS-S3011A/GT-30RA
Thiết bị mô phỏng phóng tĩnh điện - ESD Simulator ESS-S3011A/GT-30RA

ESD Simulator ESS-S3011A/GT-30RA là thiết bị mô phỏng và giám sát quá trình phóng tĩnh điện do nhà cung cấp Nhật Bản nghiên cứu và sản xuất. Được sử dụng để đánh giá khả năng chịu đựng của sản phẩm với các nguồn phóng tĩnh điện khác nhau. Bộ sản phẩm bao gồm súng phóng tĩnh điện và thiết bị cài đặt, giám sát quá trình phóng tĩnh điện.
Model: ESS-S3011A/GT-30RA
Nhà sản xuất: NoiseKen

 • Tạo nguồn phóng tĩnh điện
 • Dải điện áp mô phỏng rộng: 0.2KV - 30KV
 • Đa dạng về đầu tiếp xúc của súng.
 • Hiển thị đồ thị theo thời gian của dòng điện
 • Có nhiều chế độ mô phỏng khác nhau

 • Kiểm tra khả năng chịu đựng của sản phẩm đối với các nguồn phóng tĩnh điện
 • Xây dựng đồ thị về dòng điện theo thời gian
 • Dải điện áp mô phỏng rộng: 0.2KV - 30KV
 • Đa dạng về đầu tiếp xúc của súng phóng.
 • Hiển thị đồ thị theo thời gian của hiện tượng phóng tĩnh điện.
 • Có nhiều chế độ mô phỏng khác nhau.