Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1

Trek 152-1 là thiết bị đo điện trở do nhà sản xuất Hoa Kỳ cung cấp. Kiểm tra được điện trở của các vật liệu conductive, dissipative, insulative... Được thiết kế có độ chính xác rất cao , dễ dàng cài đặt, sử dụng.
Model: Trek 152-1
Nhà sản xuất: TREK (USA)

  TÍNH NĂNG THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT TREK 152-1

  • Độ sai số thấp
  • Nhỏ gọn dễ dàng di chuyển linh hoạt
  • Phù hợp với các tiêu chuẩn đo theo bộ tiêu chuẩn S2020
  • Có thể đo điện trở các đối tượng có bề mặt khó tiếp xúc bằng đầu bút đo
  Hướng dẫn sử dụng máy đo Trek 152-1: