Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Đăng ký khóa đào tạo và hội thảo do ESDA tổ chức tại đây

Tư vấn các vấn đề về ESD

Đào tạo ESD online, giải pháp an toàn thời kì dịch bệnh

0833831313