Email liên hệ:

info@systech.com.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 833 1313

Phụ kiện dành cho ZapII

Phụ kiện dành cho ZapII
Phụ kiện dành cho ZapII

Phụ kiện dành cho ZapII là phụ kiện khử tĩnh điện do nhà sản xuất Nhật Bản cung cấp. Có chức năng tạo nên sự đa dạng về vị trí cần khử tĩnh điện trong các nhà máy sản xuất.
Model: Phụ kiện dành cho ZapII
Nhà sản xuất: ShiShiDo Electrostatic (Japan)

Đa dạng vòi phun với nhiều ứng dụng khác nhau tùy theo mục đích của người sử dụng

Sử dụng các vùng cần khử tĩnh điện tập trung, khoảng rộng, vị trí nhỏ, góc cạnh, vị trí xa mà không thể gắn thiết bị vào
Đa dạng vòi phun sử dụng cho thổi thẳng tập trung, thổi xa các vị trí mà không gắn thiết bị khử vào, vùng khử rộng
 Tiết kiệm khí nén