Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Là các sản phẩm được sử dụng trong phòng sạch và các dây truyền sản xuất SMT

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Máy đo nồng độ bụi trong không khí

Các loại thảm ESD trong khu vực phòng sạch

0833831313