Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

DÂY TIẾP ĐỊA CHO VÒNG ĐEO TAY WRIST STRAP

DÂY TIẾP ĐỊA CHO VÒNG ĐEO TAY WRIST STRAP
DÂY TIẾP ĐỊA CHO VÒNG ĐEO TAY WRIST STRAP
DÂY TIẾP ĐỊA CHO VÒNG ĐEO TAY WRIST STRAP
DÂY TIẾP ĐỊA CHO VÒNG ĐEO TAY WRIST STRAP

Tiếp địa cho vòng đeo tay. Kết nối tới hệ thống nối đất. Đáp ứng yêu cầu nối đất cho khu vực làm việc theo tiêu chuẩn ANSI/ESD S6.1
Model: S01
Nhà sản xuất: Trung Quốc/ Mỹ

Dây tiếp địa cho vòng đeo tay tạo thành điểm nối đất kết nối vòng đeo tay/chân tới hệ thống nối đất

 • Màu sắc: Dây màu vàng hoặc màu xanh 
 • Chiều dài: 1.8m
 • Điện trở dây dẫn : <1.0 Ohms
 • Điện trở an toàn: 1.0 MOhms
 • Số lượng lỗ cắm: 2 vị trí
 • Loại: Jack Banana ( 4.0mm)

 • Chiều dài: 1.8m
 • Điện trở dây dẫn : <1.0 Ohms
 • Điện trở an toàn: 1.0 MOhms
 • Số lượng lỗ cắm: 2 vị trí
 • Loại: Jack Banana ( 4.0mm)

Nối đất cho vòng đeo tay, vòng đeo chân

 • Dùng cho các nhà máy:
 • Điện tử
 • Bán dẫn
 • Lắp ráp sản phẩm điện tử.

Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/ESD S6.1

0833831313