Email liên hệ:

info@systech.com.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 833 1313

ESD TAPE (PET)

ESD TAPE (PET)
ESD TAPE (PET)

Tape 1301PET là loại tape đặc biệt đảm bảo tính chất ESD cả hai bề mặt tape. Được sử dụng rộng rải trong phòng sạch và khu vực kiểm soát tĩnh điện (EPA).
Model: 1301-PET
Nhà sản xuất: N/A

  • Sử dụng trong công việc đóng gói linh kiện điện tử
  • Bao phủ bề mặt cần đảm bảo tĩnh điện

  • Sử dụng trong công việc đóng gói linh kiện điện tử
  • Bao phủ bề mặt cần đảm bảo tĩnh điện
  • Đảm bảo tính chất ESD cả 2 mặt
  • Đảm bảo kết dính lâu dài