Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

Roller Wiper

Roller Wiper
Roller Wiper

Là một sản phẩm dùng để vệ sinh được sử dụng rộng rãi trong các dây chuyền sản xuất SMT. Là vải lau dệt dạng cuộn dùng để lau các máy tự động. Phù hợp các nơi yêu cầu cao về độ sạch và không tơ sợi.
Model: Roller Wiper
Nhà sản xuất: -

– Dùng cho các máy lau tự động

– Phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi độ sạch cao, không tơ sợi

– Vải lau (dệt) dạng cuộn

– Độ rộng vải, kích thước lõi theo yêu cầu

– Dùng cho các máy lau tự động

– Phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi độ sạch cao, không tơ sợi

– Phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi độ sạch cao, không tơ sợi