Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

ESD SEMINAR 2018 được tổ chức thành công tốt đẹp

ESD SEMINAR 2018 được tổ chức thành công tốt đẹp
ESD SEMINAR 2018 được tổ chức thành công tốt đẹp
ESD SEMINAR 2018 được tổ chức thành công tốt đẹp
ESD SEMINAR 2018 được tổ chức thành công tốt đẹp
ESD SEMINAR 2018 được tổ chức thành công tốt đẹp
ESD SEMINAR 2018 được tổ chức thành công tốt đẹp
ESD SEMINAR 2018 được tổ chức thành công tốt đẹp
ESD SEMINAR 2018 được tổ chức thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 12/6-13/6/2018, Hội thảo thường niên về chống tĩnh điện được tổ chức thành công tốt đẹp với sự tham gia của 37 công ty đối tác (Samsung, Canon, Honda…) hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cùng với đó là sự hiện diện của hơn 90 vị khách Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nội dung buổi SEMINAR bao gồm 6 nội dung chính được trình bày bởi các diễn giả: ESD BASIC: Mr.Nguyễn Tiến Dũng (iNarte ESD associate Eng. Systech TTC). ĐO ĐẠC ESD: Mr. Đào Duy Luận (iNarte ESD associate Eng. ESDA Professional PrM). NỐI ĐẤT ESD: Mr.Đỗ Phú Đoàn (ESD Engineer Gentherm Vietnam). ESD PACKAGING: Mrs. Nguyễn Lan Anh (Director Inovative Shield Việt Nam). FIM - ESD Do cảm ứng: Mr. Nguyễn Văn Thức (ESD Engineer Canon Vietnam). Advance-tech Ionizer: Mr. Shinichi Yamaguchi(ESDA Japan Vice President, Shishido Electrostatic,LTD).
Model:
Nhà sản xuất:

0833831313