Email liên hệ:

info@systech.com.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 833 1313

Thiết bị phát hiện phóng tĩnh điện 901HS

Thiết bị phát hiện phóng tĩnh điện 901HS
Thiết bị phát hiện phóng tĩnh điện 901HS
Thiết bị phát hiện phóng tĩnh điện 901HS
Thiết bị phát hiện phóng tĩnh điện 901HS
Thiết bị phát hiện phóng tĩnh điện 901HS
Thiết bị phát hiện phóng tĩnh điện 901HS
Thiết bị phát hiện phóng tĩnh điện 901HS
Thiết bị phát hiện phóng tĩnh điện 901HS
Thiết bị phát hiện phóng tĩnh điện 901HS
Thiết bị phát hiện phóng tĩnh điện 901HS

Thiết bị phát hiện phóng tĩnh điện 901HS là sản phẩm do nhà sản xuất Hoa Kỳ cung cấp. Phóng tĩnh điện là hiện tượng truyền tĩnh điện với điện áp cao trong thời gian rất ngắn. Gây ảnh hưởng rất lớn đối với sản xuất bán dẫn và công nghiệp sản xuất LCD. Model 901HS được thiết kế để phát hiện các lỗi ESD xảy ra. Đặc biệt phù hợp để phát hiện lỗi CDM ( Charge Device Model).
Model: 901HS
Nhà sản xuất: TREK (USA)

¨ Phóng tĩnh điện là hiện tượng  truyền tĩnh điện  với  điện áp cao trong thời gian rất ngắn. Gây ảnh
hưởng rất lớn đối với sản xuất bán dẫn và công nghiệp sản xuất LCD.Model 901HS  được thiết kế để phát hiện các lỗi ESD sảy ra. Đặc biệt phù hợp để phát hiện lỗi  CDM  ( Charge Device Model).
¨ Sóng điện từ sinh ra từ hiện tượng phóng tĩnh điện sẽ truyền đi khác nhau trong các môi trường
khác nhau. Model 901HS có 2 angten đi kèm, tùy thuộc vào môi trường và yêu cầu về phát hiện ESD.
 Tải về : Trek Catalogue
5 đèn LED tương ứng với mức độ mạnh yếu tín hiệu
Mức 1:          Vàng
Mức 2:          Vàng
Mức 3:          Vàng
Mức 4:           Đỏ
Mức 5:           Đỏ

¨ Có thể phát hiện lỗi ESD rất nhỏ với 10V ở khoảng cách 50 mm. Hiển thị thông qua 5 đèn LED , âm thanh thông báo mức độ mạnh yếu của tín hiệu.
 
Buzzer
ON/OFF
Auto reset
ON-Sau 2 giây
Khối lượng
500 gram
Kích thước
110 mm H x80 mm W x 45 mm D