Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

Giám sát vòng đeo tay S2555

Giám sát vòng đeo tay S2555
Giám sát vòng đeo tay S2555
Giám sát vòng đeo tay S2555
Giám sát vòng đeo tay S2555

S2555 là thiết bị giám sát vòng đeo tay thông qua kiểm tra điện dung của con người, và giám sát đặc tính truyền dẫn tĩnh điện của mặt bàn thao tác. Đảm bảo điện trở của vòng đeo tay là 1MOhm giới hạn dòng, tiếp xúc với da và được kết nối với hệ thống nối đất. Đáp ứng tiêu chuẩn NIST
Model: S2555
Nhà sản xuất: STATICO (USA)

  • Giám sát điện trở tiếp xúc của da tay với vòng đeo tay phù hợp, liên tục và an toàn 
  • Chỉ thị đèn cảnh báo pass/fail của vòng đeo tay, chuông kêu khi Fail

Specifications/Operations 1. Inspect the package to ensure all components, as listed under “F” above are in the box. 2. Mount the Monitor in a visible location on the bench. 3. Connect the Adapter “C” to the Monitor “A” on the back of the Monitor marked Power. 4. Plug-In the Adapter “C” to the Power outlet. 5. Connect Mono plug of “B” to the back of Monitor “A”, where is marked Bench System Ground. 6. Connect Banana plug of “B” to the Common Point Ground (CPG) on the mat. 7. Make sure that the Mat is properly grounded. 8. Insert banana plug of wrist grounding strap to the receptacle on the front panel of “A” where is marked GREEN-Pass, RED- Fail. 9. Wear the wrist strap properly and make sure that the inner layer of wrist strap making a good contact with your skin. 10. Both LEDs on the front panel of “A” marked as Bench & Operator should turn Green & Stop Beeping. Otherwise, go through step 1-9 & make sure all has been followed and checked. If either one of 2 LEDs on the Monitor did not turn Green, contact your supervisor. 11.Operator Fail Test Range: > 6.5 meg ohm 12.Mat Fail Test Range: >6.8 Meg ohm. 13.The S2555 does not require adjustment, but periodical verification of its performance is recommended. 14. To test the proper functioning of the Monitor, use STATICO Model No. MTB1, The Test Box for periodical performance check of the S2555. 

  • Các nhà máy sản xuất sử dụng vòng đeo tay để nối đất con người

Đo giám sát vòng đeo tay trong suốt thời gian sử dụng nhằm đảm bảo vòng đeo tay luôn đảm bảo truyền dãn tĩnh điện của con người xuống đất 

Chỉ thị đèn và chuông báo về tình trạng hoạt động của vòng đeo tay

Gọn nhẹ, dễ sử dụng và lắp đặt, vận chuyển

Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI ESD S20.20