Email liên hệ:

info@systech.com.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 833 1313

S2112 Wristrap Tester

S2112 Wristrap Tester
S2112 Wristrap Tester

S2112 Wristrap Tester là thiết bị kiểm tra tĩnh điện do nhà sản xuất Hoa Kỳ cung cấp. Có chức năng kiểm tra vòng đeo tay trước khi công nhân đi vào khu vực EPA.
Model: S2112 Wristrap Tester
Nhà sản xuất: STATICO (USA)

Kiểm tra vòng đeo tay trước khi công nhân đi vào khu vực EPA.


Tải về Catalogue: S2112 Wrist strap Tester

Lưu ý: Máy không kèm pin ( sử dụng pin 9V để lắp đặt).

Tải về Catalogue: S2112 Wrist strap Tester