Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

ShiShiDo Electrostatic (Japan)

Statiron DZ4

Nhà sản xuất : Monroe- electronics (Hoa kỳ)

282A-1, 282IS

0833831313