Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

Truyền dẫn tĩnh điện phát sinh từ con người tới hệ thống nối đất thông qua hệ thống vòng đeo tay tĩnh điện hoặc giày và sàn

Cao su chống tĩnh điện có tuổi thọ và độ bền cao. Đáp ứng tiêu chuẩn ROHS 2.0

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Nối đất cho mặt bàn thao tác, vòng đeo tay chống tĩnh điện. Đảm bảo tiêu chuẩn nối đất cho khu vực làm việc theo tiêu chuẩn ANSI/ESD STM4.1

0833831313