Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

Loại bỏ tĩnh điện trên người nhờ phương pháp nối đất cho người.

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

0833831313