Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

Loại bỏ tĩnh điện trên người nhờ phương pháp nối đất. Đảm bảo an toàn cho con người với điện trở 1 MOhm hạn dòng. Dây dài 2.4m với cao su có độ đàn hồi cao.

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.