Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

Hệ thống kiểm soát ra vào có đo lường ESD

Cổng xoay dạng cánh Swing barrier

Cổng kiểm soát Tripod turnstiles

Cổng dò kim loại an ninh tự động

Cổng chắn Flap Barrier có thiết kế thanh lịch, hiệu quả

0833831313