Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

TOP 10 THIẾT BỊ KIỂM SOÁT TĨNH ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY

TOP 10 THIẾT BỊ KIỂM SOÁT TĨNH ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY

Tags:

  • Thiết bị đo điện áp tĩnh điện

  • Thiết bị đo điện trở bề mặt

  • Thiết bị đo vòng đeo tay

  • Charge plate monitor

  • Thiết bị phát hiện phóng tĩnh điện

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

0833831313